Strona główna

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich (WSRiPOW) powstało 20.10.2005 r. i ma już na swoim koncie kilka dużych, oraz wiele mniejszych inicjatyw społecznych i gospodarczych skierowanych na obszary wiejskie.

W latach 2005 - 2010 organizowaliśmy ?Akcję Lato? oraz  ?Akcję Zima? dla dzieci z ubogich rodzin rolniczych oraz szkolenia z zakresu BHP w rolnictwie. W latach 2005 - 2006 Stowarzyszenie inicjowało bezpłatną akcję szkoleniową z na temat SPO RZL i PROW. Nasza organizacja w 2005 roku w partnerstwie z Związkiem Młodzieży Wiejskiej organizowała program - ?Młodzież wiejska ? świadomi obywatele zjednoczonej Europy?. W tym samym roku byliśmy partnerem z ZMW w woj. łódzkim w projekcie - ?Wiatr w żagle ? akcja informacyjno - promocyjna na temat Wolontariatu?. Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich było głównym organizatorem Wielkopolskiego Forum Młodych Rolników oraz pomagało przygotowywać Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu konferencje ?Dni przedsiębiorcy rolnego?. Organizowaliśmy ?Konferencje samorządową?, którego tematyką było edukacja samorządowców, promocja przedsiębiorczości oraz tworzenie partnerstw lokalnych. W roku 2008 Organizacja brała udział w akcji ?Masz głos, masz wybór?, która miała na celu zachęcenie społeczności lokalnych do uczestnictwa w życiu publicznym. Akcja ta zainicjowana została przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Pod koniec kwietnia 08 organizowaliśmy ?Konferencję dla samorządowców z obszarów regionu średzkiego? na temat możliwości pozyskania funduszy na inwestycje ze WRPO oraz wzmocnienie roli samorządu we wzmocnieniu Kapitału Ludzkiego z EFS. WSRiPOW uczestniczyło w Jubileuszowym V przeglądzie Pieśni i Piosenek Patriotycznych w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp (sponsor). Organizowaliśmy w czerwcu 2010 ogniska integracyjnych dla uczniów. 

Od 2008 roku realizujemy projekty ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mające na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez różnego rodzaju kursy doszkalające, warsztaty aktywizujące, staże/praktyki, kursy zawodowe oraz udzielanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Stowarzyszenie zrealizowało 36 projektów unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 9.5, 2.1.